Disse bruksvilkårene regulerer forpliktelsene og ansvaret til nettstedet https://kostid.com (heretter - "nettstedet"), mellom eieren av nettstedet (heretter kalt "eieren") og brukeren av tjenesten (heretter kalt "brukeren") . Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du besøker nettstedet og/eller bruker tjenestene på nettstedet. Denne nettsiden eies og drives av Logic Marketing SLTD, Bulgaria, Sofia, Blvd. Positano 9a, office 5, 1000.

Hvis det er noen punkter i disse bruksvilkårene du som "bruker" ikke kan godta, eller hvis du har problemer med å forstå betydningen av disse vilkårene, bør du umiddelbart slutte å besøke nettstedet. Nettstedet inneholder fiktive profiler som det ikke er mulig å ha reelle møter eller kontakt med utenfor nettstedet, se også punkt 2. 

Ved dette eller fremtidige besøk på nettstedet og/eller bruk av nettstedet godtar du disse bruksvilkårene uten forbehold. Vilkårene gjelder fremfor alle andre mulige vilkår og avtaler mellom eieren av kostid.com.se og brukeren

For å bruke kostid.com med sine funksjoner, må brukeren registrere seg og opprette et personlig password.

Definisjoner:

Brukeren: Personen som bruker, bruker, bruker eller får tilgang til kostid.com

Brukerkonto: Kontoen som brukeren har opprettet for å bruke nettstedet og få tilgang til medlemsdatabasen.

Innhold: Innholdet på nettstedet kostid.com
Kreditt: Den virtuelle valutaen som kreves for å kommunisere med andre medlemmer osv.

Eieren: Logic Marketing SLTD, Bulgaria, Sofia, Blvd. Positano 9a, office 5, 1000, innlemmet i bedriftsregisteret Bulgaria med betegnelsen 205181300, ansvarlig for nettstedet kostid.com

Tjenester:  tjenesten som tilbys av eieren til brukeren gjennom en plattform for å kommunisere med andre medlemmer og annet innhold.

Nettsted: kostid.com

Tjenestene/tjenestene:
Tjenesten som som eier gir brukeren gjennom en plattform for å kommunisere med andre medlemmer og annet innhold.

Ved å gå inn på, koble til, bruke nettstedet, godtar brukeren denne avtalen.

Ved å godta denne avtalen bekrefter brukeren ved bruk av tjenesten at:

1.1 Brukerens alder er minst 18 år.

1.2 Brukeren har lest vilkårene i denne avtalen.

1.3 Brukeren er alene ansvarlig for innholdet og materialet som han publiserer på nettsiden, og at brukeren har nødvendig autorisasjon og datasikkerhet for dette.

1.4 Bekrefter at brukeren er klar over at nettstedet kan inneholde materiale kun rettet mot brukere som er minst 18 år.

1.5 Bruk nettstedet i samsvar med gjeldende lov i gjeldende jurisdiksjon.

1.6 Ikke publisere e-postadresser, telefonnumre, hyperlenker eller annen kontaktinformasjon som har åpen tilgang i brukerkontoen.

1.7 Ikke publiser banning, rasebeskjeftigelser, baktalelse rettet mot noen person/personer, barnepornografi eller annet umoralsk materiale, dette gjelder spesielt materiale som viser eller fremmer vold, grusomhet, terror eller materiale som krenker menneskeverdet, eller annet materiale som ikke er tillatt etter gjeldende lovgivning.

1.8 Ikke å overtale andre brukere og ikke villede, trakassere eller forstyrre dem, når det er klart fra den andre brukeren at det er en motvilje mot at noe slikt nevnt i avsnittet ovenfor skal finne sted. Brukere kan ikke under noen omstendigheter bruke tjenesten med det formål å hallik, bordelldrift, prostitusjon, utnyttelse eller prostitusjon.

1.9 Ikke, uten samtykke fra eieren, foreta transaksjoner eller tilby kontrakter med andre brukere i forhold til verk eller tjenester, samt varer, eller bruk nettstedet for spredning av reklamemateriale, ulovlig materiale eller propaganda.

1.10 Ikke å overføre virus eller andre datainstruksjoner, tekniske midler som skader eller forstyrrer bruken av kostid.com og dets systemer, og ikke å bruke noen robot eller andre automatiserte midler for å få tilgang til kostid.com-nettstedet eller -tjenester for noe annet formål enn kostid.com skriftlig tillatelse.

1.11 Ikke forsøk å få uautorisert tilgang til tjenestene, brukerkontoer, datasystemer eller nettverk koblet til tjenestene gjennom hacking, brute force eller noen annen metode.

1.12 Ikke forsøk på å omgå tekniske implementeringer implementert/implementert av kostid.com.

1.13 Ikke å på annen måte bryte eller omgå disse vilkårene.

1.14 Lar kostid.com eksklusivt distribuere, reprodusere, oversette og tilpasse samt rapportere alt materiale som er lagt ut på nettstedet eller overført til kostid.com på andre måter, kabel, ledning eller digitalt.

1.15 Skulle et vilkår (bestemmelse) i denne avtalen erklæres ugyldig, urimelig eller ugjennomtrengelig av en kompetent domstol (punkt 6.6), skal de andre vilkårene og betingelsene forbli gyldige og det ugyldige, urimelige kontraktsvilkåret (bestemmelsen) vil bli konvertert til et gyldig kontraktsvilkår som gjenspeiler den opprinnelige ånden fra eieren.

Nettsideinnhold

2.1 kostid.com har som mål å gjøre det mulig for ulike brukere å kommunisere med hverandre på nettsiden "kostid.com". Hovedformålet med plattformen er å koble ulike brukere med andre brukere slik at de kan kommunisere digitalt med hverandre på nettsiden.

2.2 Hovedformålet med tjenesten er ikke å skape faktisk kontakt utenfor nettstedet mellom en bruker og andre brukere av nettstedet. Det er imidlertid tillatt for brukeren å etablere reell kontakt med andre brukere utenfor nettstedet. Eier kan imidlertid ikke på noen måte garantere eller garantere at slik faktisk kontakt kan etableres gjennom nettstedet.

2.2.1 kostid.com tilbyr tjenester fra dyktige animatører og operatører for å tilby underholdning til brukere gjennom virtuelle nettprofiler, som ikke er entydige i systemet. Tjenesten utføres med enestående dyktighet. Det bør bemerkes at operatørene ikke kan møtes personlig, og at kommunikasjonen utelukkende er begrenset til meldingssystemet i portalen. Ved å godta disse bruksvilkårene forstår og aksepterer brukeren at de virtuelle nettprofilene på plattformen derfor er fiktive, og at de kun er opprettet for å utveksle meldinger med. Reelle møter eller kontakt utenfor nettstedet er ikke mulig med disse.

2.3. Det er den enkelte brukerens ansvar å selvstendig overvåke og regulere karakteren og formen av interaksjonen mellom dem og sørge for at interaksjonen følger passende standarder for uttrykk. Brukerne blir strengt advart mot å unngå å komme med seksuelt støtende uttalelser i begynnelsen eller under pågående kommunikasjon.

2.4 Brukeren har ikke rett til å opprette kontoer for andre, overføre en konto eller la andre bruke kontoen deres. Dersom informasjonen om brukeren av en eller annen grunn ikke lenger er korrekt eller fullstendig, må brukeren endre informasjonen slik at den igjen er aktuell. Dersom brukeren oppgir uriktige eller ufullstendige personopplysninger og eieren avgjør at informasjonen som er gitt ikke er korrekt eller ufullstendig, kan eieren avslutte eller sperre brukerens konto.

2.5 Brukeren er fullt ansvarlig for å holde passordet sitt sikkert. Brukeren har også det fulle ansvar for tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av hvordan kontoen ble åpnet. Ved mistanke om misbruk av kontoen, må brukeren umiddelbart informere kostid.com.

2.6 Eieren bruker nettsteder som tilhører tredjeparter for å sende besøkende til nettstedet, enten mot et gebyr eller gratis. Disse tredjepartene arrangerer såkalte hyperlenker og er alene ansvarlige for innholdet på nettsiden og for hvordan de videresender brukere til kostid.com. gjennom hyperkoblinger.

2.7 Når brukeren oppretter en konto på nettstedet, garanterer brukeren at informasjonen som gis er korrekt og sannferdig. Brukeren plikter umiddelbart å informere eieren dersom opplysninger gitt i forbindelse med registreringen er endret og selv oppdatere sine brukeropplysninger.

2.8 Eier vedlikeholder en sentral medlemsdatabase som brukes på flere nettsider. Brukerens profil vil derfor være tilgjengelig på andre nettsider som tilhører eieren. Brukeren kan dermed logge inn på hvilken som helst av disse partnernes nettsider uten å måtte opprette en konto.

Eieren forbeholder seg retten til:

3.1 Oppdater nettstedet

3.2 Tilby både gratis og betalte tjenester til brukere (heretter referert til som "tjenestene").

3.3 Gjør endringer i denne avtalen ensidig når som helst. Det er brukerens ansvar å periodisk gjennomgå disse vilkårene og betingelsene. Dersom brukeren fortsetter å bruke nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen for endringer i avtalevilkårene, godtar brukeren disse endringene uten forbehold.

3.4 Endre typen og prisen på tjenestene og tidspunktet for når dette vil skje.

3.5 Fjern eller rediger innhold lagt ut av brukeren på nettstedet, hvis de ikke overholder vilkårene i denne avtalen, eller anses som skadelig for både eieren og tredjeparter.

3.6 Bruk brukerens personlige data publisert av brukeren på nettstedet for å bruke disse dataene til kommersielle formål, publisering på partnernettsteder og til andre formål.

3.7 Overføre rettighetene til en bruker under denne avtalen til tredjeparter for gjennomføring av denne avtalen uten brukerens samtykke.

3.8 kostid.com forbeholder seg retten til å nekte bruk av tjenestene sine, suspendere kontoer eller begrense tilgangen til tjenestene etter eget skjønn når det anses å være skadelig for eieren eller tredjeparten, eller på grunn av brudd på disse vilkårene. Slik suspensjon eller tilgangsbegrensning kan implementeres av kostid.com umiddelbart og uten noen advarsel, varsel eller refusjon. kostid.com kan suspendere brukerens konto og i noen tilfeller be om avklaring, gjennomføre en undersøkelse eller be om at brukeren oppklarer sine handlinger og gir tilleggsinformasjon. Hvis brukerens konto er suspendert, må brukeren kontakte oss for mer informasjon. kostid.com kan suspendere brukerens konto i en rimelig periode før vi avslutter en brukers konto permanent.

3.9 Slett brukerkontoer som har vært inaktive i mer enn seks (6) måneder, eventuelle utestående kreditter og innhold i brukerkontoen vil bli slettet og vil ikke være tilgjengelig igjen. For å bli medlem igjen, må brukeren opprette en ny brukerkonto. Begrepet inaktiv betyr at brukeren ikke har logget på sin brukerkonto i løpet av den angitte tidsperioden på seks (6) måneder.

Ansvar:

4.1 kostid.com gjør alt vi kan for å forhindre at tjenesten opplever tekniske forstyrrelser når brukeren bruker tjenesten. kostid.com kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for tekniske avbrudd, komplikasjoner, tiltak, endringer på plattformen, brukervennlighet, force majeure-hendelser eller andre årsaker som påvirker tilgangen til tjenesten.

4.2 kostid.com tar lov og forskrift på alvor, derfor har kostid.com utviklet en prosedyre der alle bilder og tekster som lastes opp til en brukers profil gjennomgås manuelt før de publiseres på nettsiden. kostid.com gjør dette for å motvirke og beskytte brukerne våre mot å laste opp ulovlig materiale. Skulle det imidlertid være materiale eller annen aktivitet som er tvilsom, se avsnitt 11, Rapportering av ulovlig innhold, for hvordan du sender inn en slik forespørsel.

 

4.2.1 kostid.com har det fulle ansvaret for alle interaksjoner mellom deg og andre brukere på vår plattform. Dette betyr at kostid.com har et juridisk ansvar for alle dine interaksjoner med andre brukere. Vi er forpliktet til kontinuerlig å overvåke både innhold og kommunikasjon for å forhindre spredning av ulovlig materiale og for å forebygge brudd på våre brukervilkår. kostid.com forbeholder seg også retten til å gripe inn i og overvåke eventuelle tvister mellom deg og andre brukere. Videre forbeholder vi oss retten til å gjennomføre bakgrunnskontroller av kriminell art blant våre medlemmer, for eksempel for identifisering av registrerte seksualforbrytere. Alt innhold og alle opplysninger som du deler med andre brukere blir nøye overvåket. Ved brudd på våre regler og vilkår, samtykker du til å fraskrive og frita kostid.com fra alt ansvar for eventuelle krav, tvister eller rettssaker som har oppstått som følge av din egen opptreden. Eksempler på slik opptreden inkluderer, men er ikke begrenset til, brudd på opphavsrett, uetisk opptreden, rasistiske handlinger og trakassering.

 

4.2.2 kostid.com er ansvarlig i henhold til gjeldende lovgivning og regelverk for innholdet som du, brukeren, laster opp på vår plattform. Dette medfører et felles juridisk ansvar mellom deg som bruker og kostid.com som plattformsoperatør, for å sikre at alt opplastet innhold er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og våre brukervilkår.


4.2.3 Innhold som du som skuespiller mener krenker opphavsretten din, eller hvis noen på annen måte har krenket opphavsretten din, vennligst kontakt kostid.com direkte ved å sende en e-post til support@kostid.com

4.3 kostid.com påtar seg intet ansvar for ondsinnet bruk av data gitt av brukeren til tredjeparter. kostid.com er heller ikke ansvarlig for tredjeparts uautoriserte tilgang til brukernes personopplysninger (for eksempel gjennom uautorisert tilgang til den sentrale databasen), med mindre kostid.com bevisst eller grovt uaktsomt har gjort tredjeparts uautorisert tilgang mulig.

4.3.1 kostid.com er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller på annen måte av en profils innhold, der innholdet gjenspeiler synspunktene til en annen bruker. Derfor vil kostid.com under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår ved bruk av tjenesten. Følgelig fraskriver kostid.com sitt ansvar som kostid.com som aktør, i den grad det er juridisk støtte for dette.

4.4 I henhold til paragraf 112 i Bulgarias Consumer Protection Act og Trade Regulation Act, BG/SG 96/14.03.2014, er kostid.com kun ansvarlig (bortsett fra ved brudd på vesentlige avtaleforpliktelser) for skade på liv, kropp eller helse eller krav i henhold til Bulgaria lovgivning eller EU-rett - for forsettlig og grov uaktsomhet. Vesentlige avtaleforpliktelser defineres som de forpliktelsene som er nødvendige for å oppnå formålet med avtalen.

4.5 Ved mindre uaktsomt mislighold av en forpliktelse som er vesentlig for oppfyllelsen av formålet med avtalen, skal kostid.coms ansvar begrenses til det tap som kan beregnes og er typisk for lignende aktiviteter det gjelder i området.

4.6 Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder også for det personlige ansvaret til ansatte, representanter og agenter for kostid.com

Betalingstjenester:

Innbetaling

Det kreves "kreditter", en virtuell valuta på nettsiden, for å kunne chatte, flørte og få tilgang til alle funksjoner. I henhold til bulgarsk forbrukerlovgivning har brukere som kjøper virtuell valuta på en nettside også rettigheter og beskyttelse i henhold til loven om forbrukerbeskyttelse og handelsregulering ("Consumer Protection Act and the Trade Regulation Act", BG/SG 96/14.03.2014). Alle prisene som vises inkluderer alltid merverdiavgift og andre statlige skatter i samsvar med loven om merverdiavgift ("Value Added Tax Act", BG/SG 94/1.12.2006).

5.1 Brukeren må fylle opp såkalte "Kreditter" for å kunne chatte, flørte og få tilgang til alle nettsidens funksjoner. Disse "Kredittene" kan kjøpes i forskjellige pakker, prisen på disse varierer og er tilgjengelig på betalingssiden. Brukeren kjøper disse "Kredittene" ved å betale i valutaen norske kroner. Disse "Kreditene" er tilgjengelige for kjøp i følgende pakker  

Kreditter Pris Pris per kreditt
10000 2999.00 kr 0.30 kr
5000 1499.00 kr 0.30 kr
2500 799.00 kr 0.32 kr
1250 500.00 kr 0.40 kr
500 250.00 kr 0.50 kr

 

5.1.2 Kredittavgiften for meldinger er skreddersydd for å reflektere lengden og dermed verdien av hver kommunikasjon: 50 kreditter for opptil 100 tegn, 75 kreditter for 101 til 200 tegn, og 100 kreditter for 201 til 500 tegn. Denne modellen er designet for å oppmuntre og belønne klarhet og presisjon i kommunikasjonen, samtidig som den imøtekommer behovet for mer omfattende uttrykk når det er nødvendig. Ved å tilpasse kostnaden etter meldingens lengde, sikter vi mot å tilby en mer personlig og rettferdig prissetting, som gjør det mulig for hver bruker å uttrykke seg på en måte som best passer deres individuelle behov og kontekst.

 

5.1.2 For at brukeren skal kunne kjøpe «kreditter», vil brukeren bli omdirigert til en ekstern betalingsleverandør for å fullføre kjøpet.

5.2 En bruker har rett til full refusjon innen 14 dager etter kjøpet, med mindre brukeren velger å bruke noen av produktene som er kjøpt av brukeren. Dersom dette er tilfelle, forsvinner retten til refusjon. Det er opp til brukeren å informere kostid.com om at kjøpet skal returneres til brukeren.

5.2.1 I tilfelle det oppstår/eksisterer en betalingstvist mellom brukeren og kostid.com, er opplysningene fra eieren avgjørende for å fastsette det faktiske beløpet, med mindre brukeren kan påvise at informasjonen som eieren refererer til er feil .

5.3 I henhold til artikkel 54 i CPA og TRA BG/SG 96/14.03.2014, har brukere som sletter sin konto rett til å få tilbake eventuelle forhåndsbetalte beløp, men brukeren har ikke rett til å kreve refusjon av "Krediter" som har blitt kjøpt.

5.4 I henhold til artikkel 56 i CPA og TRA BG/SG 96/14.03.2014 kan eieren belaste brukeren med ekstra kostnader dersom denne gjennomfører en "chargeback" uten gyldig grunn

Tvister og klager:

6.1 Gitt at eieren av nettstedet ikke er involvert i kommunikasjonen mellom brukerne av nettstedet, fraskriver eier seg enhver form for ansvar eller skader, både direkte og indirekte, i henhold til denne avtalen.

6.2 Ved klage fra brukeren av nettstedet under bruk av det, vil eieren av nettstedet ta dette så alvorlig som mulig.

6.3 Klager kan og må kun fremsettes skriftlig av brukeren til eieren av nettstedet.

6.4 Det er opp til eieren av nettstedet å prøve å finne en løsning på klagen så snart som mulig.

6.5 Hvis brukeren og eieren ikke kan finne en løsning på problemet, kan brukeren bruke Europakommisjonens nettbaserte tvisteløsningsportal https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

6.6 Disse bruksvilkårene og all bruk/bruk av nettstedet og dets tjenester er underlagt og styrt av lovene til Bulgaria. Det er bare i en Bulgaria domstol at enhver sak med krav kan reises. Brukere samtykker i at kun en generell domstol i jurisdiksjonen til Bulgaria vil ha eksklusiv jurisdiksjon til å dømme/avgjøre/over enhver tvist som oppstår på grunn av eller på noen måte relatert til disse vilkårene eller tjenestene.

Oppsigelsesregler

7.1 Du har rett til å si opp medlemskapet ditt når som helst. Du kan si opp medlemskapet ditt fra brukerkontoen din. Oppsagte kontoer vil ikke bli refundert for den ubrukte delen av gjeldende tjeneste.

7.2 Ved oppsigelse av avtalen mellom partene uansett årsak, opphører brukerens rett til å bruke tjenesten umiddelbart og tilgang til tjenesten nektes med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse sletter eieren kontoen og innholdet som er offentliggjort av brukeren, bortsett fra innholdet som lov eller forskrift pålegger eieren å lagre for å oppfylle sine forpliktelser. Eieren er ikke forpliktet til å gi brukeren noe materiale etter at avtalen er avsluttet.

Lisens, autorisasjon og tillatelse

8.1 Brukeren garanterer at innholdet som er publisert eller opprettet av brukeren, og dets bruk på nettsiden og tjenesten generelt, ikke bryter tredjeparts interesser, spesielt ikke opphavsrettigheter eller andre rettigheter, i samsvar med bulgarsk lovgivning.

Klausul mot gruppesøksmål

9.1 Hvis gjeldende jurisdiksjon for denne avtalen tillater det (avsnitt 6.6), er gruppesøksmål, voldgift mellom klassen, private advokatsøksmål og enhver annen sak der noen opptrer som representant for en person, ikke tillatt. Med mindre både bruker og kostid.com er enige, kan ingen voldgiftsdommer eller dommer konsolidere mer enn én persons krav eller på annen måte gjennomføre noen form for representant eller gruppesaksbehandling.

Åndsverk

10.1 All informasjon som er tilgjengelig på nettstedet er eieren av kostid.com intellektuell eiendom eller dets lisensgivere og kan derfor ikke reproduseres for private eller kommersielle formål under noen omstendigheter.

10.2 Skulle eieren av nettsiden bli informert om at en bestemt type materiale på nettsiden som bilder, tekster eller lenker kan være støtende, forbeholder eieren seg retten til å fjerne slikt innhold så snart som mulig. Det er imidlertid ingen plikt for eieren til å gjennomføre dette med mindre det vil være åpenbart at materialet er av en slik karakter at det ikke er tvil om at materialet er støtende.

Rapportering og fjerning av innhold


11.1 kostid.com har etablert en prosedyre der tvilsomt ulovlig materiale eller mistenkt kriminell aktivitet kan rapporteres til eieren. Dette kan gjøres ved å sende en melding til følgende e-postadresse: support@kostid.com

 

11.1.1 Hver person har rett til å søke om fjerning av bilder fra nettstedet hvis de er fremstilt uten samtykke eller på en ulovlig måte. Når du kontakter oss via e-post, bør du inkludere din profilinformasjon (brukernavn og e-postadresse) slik at vi kan verifisere at du faktisk er konto-innehaveren med autoritet til å gjøre endringer på kontoen. Du kan også gi oss annen relevant informasjon som er nødvendig for å identifisere det aktuelle innholdet som anses å være ulovlig/uten samtykke. Vi overvåker innhold nøye døgnet rundt og tar tiltak for å fjerne eventuelle overtredelser, inkludert innhold som er lastet opp uten samtykke, samt å stenge kontoer som ikke følger våre retningslinjer.

 

11.1.2 Hvis du er oppmerksom på noe ulovlig eller ikke-samtykket innhold på denne nettsiden, kan du umiddelbart kontakte kundesupport via e-post, enten gjennom kontaktskjemaet på nettstedet eller til support@kostid.com Vi vil undersøke saken umiddelbart, og hvis ulovlig/ikke-samtykket innhold oppdages, vil det bli fjernet innen 24 timer. Alle klager vil bli logget for dokumentasjons- og rapporteringsformål.

 

11.1.3 Hvis du ønsker å uttrykke dine bekymringer eller klage på andre brukeres oppførsel, nettstedets design, utilstrekkelig brukerstøtte eller administrative spørsmål, vennligst spesifiser informasjon som brukerens navn, designproblemer eller støtteproblemer, og forklar hva problemet er til support@kostid.com Vi sørger for at alle klager behandles på en rettferdig og konsekvent måte, med mål om å løse dem til klagerens tilfredshet når det er mulig innen 7 dager.

11.2 kostid.com vil under ingen omstendigheter være en direkte part i en tvist mellom søkeren og en tredjepart.

11.3 kostid.com samarbeider fullt ut med rettshåndhevende myndigheter i tilfelle mistanke om at ulovlig materiale har blitt lastet opp, og hvis ulovlig aktivitet finner sted, gjøres en slik forespørsel av den aktuelle myndigheten med juridisk støtte.

11.4 kostid.com forbeholder seg retten til ikke å etterkomme en forespørsel om å blokkere materiale og stoppe visse aktiviteter, hvis kostid.com har god grunn til å tvile på sannheten av meldingen eller lovligheten av det innsendte støttematerialet. kostid.com kan i disse tilfellene kreve en rettskjennelse fra en kompetent domstol i Bulgaria, som vurderer om innholdet eller aktiviteten det gjelder er åpenbart ulovlig.

Brudd på disse vilkårene

12.1 Hvis det blir funnet at brudd på disse vilkårene er/oppstår, eller andre handlinger som er likegyldige til begåelsen av en forbrytelse/svindel, forbeholder eieren av nettstedet seg retten til å blokkere medlemskapet samtidig for brukeren uten samtykke eller omen. Utestående "Kreditter" vil dermed bli ansett som oppbrukt og kan ikke refunderes.

Diverse

 

13. All dokumentasjon som ifølge amerikansk føderal lov, spesielt i henhold til 18 U.S.C. §§ 2257 og 2257A samt tilhørende forskrifter, kreves bevart av nettstedsoperatøren, oppbevares av Logic Marketing SLTD på adressen Sofia, Blvd. Positano 9a, office 5, 1000.

 

13.1 Brukeren kan ikke overføre/tildele disse vilkårene eller noen rettigheter eller interesser under disse vilkårene eller delegere noen forpliktelser som skal utføres under disse vilkårene uten kostid.coms skriftlige forhåndssamtykke. kostid.com kan tildele sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til utvalgte tredjeparter uten ditt samtykke, inkludert, men ikke begrenset til, i tilfelle en bedriftsreorganisering, fusjon, oppkjøp, salg eller overføring av alle eller i det vesentlige alle selskapets eiendeler .

 

POLICYUTTALELSE MOT MODERNT SLAVERI

 

Modernt slaveri er en kriminell handling og et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det tar ulike former, som slaveri, trelldom, tvangsarbeid og menneskehandel, som alle felles innebærer at en persons frihet blir berøvet av en annen for å utnytte dem for personlig eller kommersiell vinning.

 

kostid.com tar en nulltoleranse mot moderne slaveri. Vi er forpliktet til å handle etisk og med integritet i alle våre forretningsforbindelser og relasjoner, og til å implementere og håndheve effektive systemer og kontroller for å sikre at moderne slaveri ikke forekommer noe sted i vår egen virksomhet eller i noen av våre forsyningskjeder. Vi er også forpliktet til å sikre transparens i vår egen virksomhet og i vår tilnærming til å bekjempe moderne slaveri gjennom hele vår forsyningskjede.

 

Vi forventer de samme høye standardene fra alle våre entreprenører, leverandører og andre forretningspartnere. Som en del av våre kontraktsprosesser vil vi i løpet av det kommende året inkludere spesifikke forbud mot bruk av tvangsarbeid, obligatorisk arbeid eller menneskehandel, eller å holde noen i slaveri eller trelldom, enten det gjelder voksne eller barn. Vi forventer at våre leverandører holder sine egne underleverandører til samme høye standard.

 

Denne policyen er vedtatt av kostid.com styret og ledelsesgruppen, og gjelder alle personer som arbeider for oss eller på våre vegne i enhver kapasitet, inkludert ansatte på alle nivåer, styremedlemmer, tjenestemenn, innleid personell, utlånt arbeidskraft, frivillige, praktikanter, agenter, entreprenører, eksterne konsulenter, tredjepartsrepresentanter og forretningspartnere. Denne policyen utgjør ikke en del av noen ansatts arbeidskontrakt og vi kan endre den når som helst.

 

Alle ansatte som bryter mot denne policyen vil møte disiplinære tiltak, noe som kan resultere i oppsigelse på grunn av forseelse eller grov forseelse. Vi kan avslutte forholdet vårt med andre individer og organisasjoner som jobber på våre vegne hvis de bryter mot denne policyen.

 

MILJØPOLITIKK

 

kostid.com er forpliktet til bærekraft i vår nettdatingvirksomhet, med mål om å oppnå klimanøytral drift, optimalisere ressursbruk og eliminere skadelige stoffer. Vi fokuserer på å redusere vår miljøpåvirkning, effektivisere energibruk og beskytte naturlige ressurser. Miljøansvar er en kjernekomponent i vår virksomhet.

 

Vi søker å lede og inspirere våre partnere og brukere mot bærekraft og opprettholder høye miljøstandarder for våre leverandører. Vårt arbeid er basert på ledelsesansvar, ambisiøse miljømål, strukturerte miljøstrategier, kompetanseutvikling, transparens, lovoverholdelse og kontinuerlig oppfølging.

 

Denne politikken gjelder for kostid.com og våre partnere, og er en del av vårt etiske rammeverk. Som pionerer innen nettdating er vårt engasjement rettet mot å oppmuntre til ansvarlig forretningspraksis. "Sammen skaper vi bærekraftig kjærlighet.Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til support@kostid.com
Vi vil behandle forespørselen din uten forsinkelser, men vær oppmerksom på at det kan ta opptil 5 virkedager før vi behandler forespørselen din

 

Sist oppdatert 2023-12-01